ეგზიუპერი / პატარა უფლისწული / (ქართულად და ორიგინალში)

ლოთი

ილუსტრაცია "პატარა უფლისწულიდან" (ეგზიუპერის ნახატი)

   შემდეგ პლანეტაზე ლოთი ცხოვრობდა. პატარა უფლისწულმა მასთან სულ ცოტა ხანი დაჰყო, მაგრამ ამის შემდეგ ცუდ გუნებაზე შეიქმნა

   როცა ამ პლანეტაზე გამოცხადდა, ლოთი მდუმარედ იჯდა და ბოთლების გროვას შესცქეროდა – ცარიელებსა და სავსეს.

– რას შვრები? – ჰკითხა პატარა უფლისწულმა

– ვსვამ. – პირქუშად მიუგო ლოთმა.

– რატომ?

– რათა დავივიწყო.

– რა უნდა დაივიწყო? – Continue reading

Advertisements